«fiskehjellsaken» på Klo:

Fylkesmannen negativ, fylkeskommunen positiv

Reguleringsplan for fiskehjellene tilhørende S. Hanssen AS på Klo er ute på høring. Fylkeskommunen mener det er positivt at kommunen satser på utvikling av eksisterende næringsområder framfor å bygge ut nye.

Deler av fiskehjell-anlegget til S. Hanssen AS på Klo (arkivbilde).  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Kommunestyret i Øksnes fattet i mars i fjor vedtak om å innvilge dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan med bestemmelser for fiskehjeller på Klo.