Må punge ut enda mer til private barnehager

De private barnehagene i Andøy får ytterligere økning i tilskuddet etter at Norlandia Andungen barnhage klaget på regnestykket til Andøy kommune.

FÅR MER: Andungen barnehage på Andenes får ytterlige økning i tilskuddet fra Andøy kommune etter den andre klagen på kommunens beregning av tilskuddet.  Foto: Jørn Aune

Pluss

I slutten av oktober fastsatte kommunen tilskuddet for de private barnehagene for 2020. Barnehagene skulle få 172.836 kroner per heltidsplass i alderen 0 til to år, og 108.316 kroner per plass i alderen tre til fem år.