Dette har skjedd i Øksnes siden nyttår

Pluss

Bjørnar Lind As har redusert styret fra fire til to medlemmer. Kristian Høydal er styreleder og Bjørn Eirik Lind er styremedlem.