Hadsel-initiativ kommer opp på Stortinget:

– Håper på gjennomslag for smalere gang- og sykkelvei

Etter at Kurt Jenssen (Sp) kjørte gjennom Leknes, gjorde han seg tanker om at en gang- og sykkelvei som er like bred som hovedveien ikke er nødvendig.

Kommunedirektør Ola Morten Teigen og ordfører Kurt Jenssen (Sp).   Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

Gang- og sykkelvei mellom Søndre og Hadsel var oppe til behandling i formannskapet forleden. Det var også planene for gang- og sykkelvei mellom Gulstad og Steilo.