Andøya Vind planlegger hydrogenproduksjon på Andøya

På sensommeren skal Andøya Vind AS være i gang med utbyggingen av 25 vindturbiner på Andmyran vindkraftverk. Selskapet ønsker også å etablere hydrogenproduksjon i nærheten. Det er for tidlig å si hvor mange nye arbeidsplasser det kan være snakk om.

Andmyran vindkraftprosjekt: Skisse over Andmyran vindkraftanlegg slik det er tenkt i landskapet. Illustrasjon: Andmyran Vind AS 

Pluss

Det er storstilte planer selskapet Andøya Vind AS og eierne Prime Capital AG har for området på Andmyran. Selskapet skal drifte vindparken i 30 år, der 25 turbiner skal på plass. Den årlige produksjonen oppgis til 400 GWh, altså 400 gigawattimer.