Næringsaktør Atle Hansen:

Innervågen blir et supplement til Staven

Næringsaktørene Vågen Eiendom AS ved Atle Hansen, Staven Grus AS og Havnegata 20 AS ved Per Strand Eiendom AS på Myre syntes det er synd at Øksnes kommune er negativ til hans planer om å ta i bruk Inner-Myrvågen til industriformål.

Utbygger Atle Hansen. 

Pluss

– Umiddelbart tenker jeg det er synd at kommunen tenker slik. Å ta i bruk Innervågen til sjørelatert næring må ses på som et supplement til Staven industriområde, og ikke en konkurrent. Det er i dag ikke en kvadrat-centimeter ledig industriareal i havna, og de som allerede er etablerte her har nok ingen målsetning om også å etablere seg i Staven, er Hansens umiddelbare tanker.