Overvekt av negative elementer for nytt industriområde

Det foreslås å avsette areal for utvidelse av industriområde i Inner-Myrvågen på Myre. I en konsekvensutredning slås det fast en overvekt av negative konsekvenser til dette.

Det er kommet forslag om å ta i bruk Inner-Myrevågen som nytt industriområde på Myre. 

Pluss

Det er næringsaktørene Vågen Eiendom AS ved Atle Hansen, Staven Grus AS og Havnegata 20 AS ved Per Strand Eiendom som har foreslått å avsette et areal for utvidelse av regulert industriområde i Inner-Myrvågen, samt en videreføring av regulert belte til maritimt areal på yttersiden.