Smuler igjen til kreditorene etter Bømyr-konkursen

De uprioriterte kreditorene fikk bare 7,7691 prosent dividende etter konkursen i Bømyr Eiendom.

bømyr eiendom, fiskebøl, hadsel havn, Illustrasjonsfoto, norlense  Foto: Atle Nielsen

Pluss

Det viser den endelig boinnberetningen fra bostyrer Frank Steiro.