Navnekomiteen i arbeid etter første høring:

– Må være konsekvent på veinavn

Navnekomitèmedlem Stein Andreassen sier at de strekker seg langt for å etterkomme folks ønsker om veinavn, men samtidig må de være konsekvente i systemet for at utrykningskjøretøy skal finne fram.

Navnekomiteen: Det jobbes intenst med å gi Andøys mange veier navn i tråd med folks ønsker, samtidig som navnekomiteen må være konsekvent og få et oversiktlig system. Fra venstre Karl Rasmus Dahle (V), Lill Pettersen (Sp), Stein Andreassen (teknisk), Robert Svendsen (prosjektleder) og Ole Benberg (teknisk). foto: mette-hælene berger Amundsen 

Pluss

Fredag møttes navnekomiteen i adresseprosjektet for å vurdere høringsinnspill på 91 av 116 veinavn, som Språkrådet har godkjent.