Skreikonferansen:

– Er sosial dumping i fiskeindustrien bærekraftig?

Dette spørsmålet ble stilt av Dagbladets gravejournalist Einar Haakaas under Skreikonferansen på Myre i dag.

Dagbladets gravejournalist Einar Haakaas under Skreikonferansen på Myre.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

– Finnes det bevis for sosial dumping eller menneskehandel i norsk fiskerinæring, innledet Bjørg H. Nøstvold fra Nofima med å spørre da dagens siste tema under Skreikonferansen ble reist.