Stilte spørsmål ved tidsregistrering i hjemmetjenesten:

– Hensikten er ikke å kontrollere den enkelte arbeidstakeren i utføringen av arbeidet

Ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) torsdag kommunestyret om at tidsregistrering i hjemmetjenesten ikke har til hensikt å kontrollere den enkelte arbeidstakers arbeid.

Ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) og Christoffer Ellingsen (R).  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

– Ordfører er av den oppfatning at det i dag utføres meget gode tjenester innenfor hjemmetjenesten. Hensikten med innføring av system for tidsregistrering er ikke å kontrollere den enkelte arbeidstaker i utføring av arbeidet. Hensikten er å skaffe seg oversikt over hvordan tjenesten som sådan disponerer arbeidsdagen/arbeidsuken. Videre er det viktig å kunne dokumentere at brukerne får sine vedtak oppfylt, alternativt få dokumentert at vedtakene ikke er i samsvar med reelle behov, sa Nordlund.