Nordland statsadvokatembeter:

Tiltaler utenbygds mann for oppbevaring av mer enn 14.000 overgrepsbilder

En utenbygds mann i 60-årene er i Vesterålen tingrett tiltalt for å ha over 14.000 overgrepsbilder og mer enn 200 videoklipp som fremstiller seksualiserte barn under 18 år.

Statsadvokat Thor Erik Høiskar har tiltalt en utenbygds mann for å ha bilder og video av seksualiserte barn.   Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Statsadvokat Thor Erik Høiskar ved Statsadvokatene i Nordland, har tiltalt en mann for «å ha besittet fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller framstillinger som seksualiserte barn, eller forsettlig skaffet seg tilgang til slikt materiale. Med barn menes person under 18 år.» Det går fram av tiltalebeslutningen.