Antallet ungjenter til BUP firedoblet på ti år: 2010: 46 henvisninger 2019: 176

Antallet henvisninger for kvinner ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (Bup) i Vesterålen har gått fra 46 i 2010 til 176 i 2019, hvor hovedtrykket er i aldersgruppen 14 til 17 år.
Pluss

«Be­kym­ring unor­malt sek­sua­li­sert ad­ferd». «Engs­te­lig for selv­mords­tan­ker». «So­si­al angst». «Angst/de­pre­sjon/nar­ko­ti­ka/be­ru­sel­se». «De­pre­sjo­ner, sko­le, mob­bing». «Kjønns­iden­ti­tets­for­styr­rel­se, barn­dom».