Betalte 67.500 kroner i kontanter

Vol har fått tilgang på en faktura betalt av Øksnes Jeger- og Fiskerforening (ØJFF) pålydende kr. 67.500 for arbeider utført av Leti Entreprenør AS i 2016. «mottatt kontant» skrives det i signaturfeltet.

Faktura fra Leti Entreprenør. 

Pluss

Vol skriver om varsler Jim Pedersen som velger å stå fram i media og påpeker det han omtaler som en ukultur og økonomisk mislighold i ØJFF.