Vol følger torskefisket - se video

Jubel over hele linja

Forrige uke var det full trøkk i skreifisket i Vesterålen, med nesten 4 000 tonn torsk levert. Også langs sløyelinja og på kaia ved Holmøy Fiskemottak var det god stemning.
Pluss

Det ble så langt i år notert en «all time high»-uke forrige uke, da det i kommunene Andøy, Hadsel, Bø og Øksnes ble landet hele 3 855 tonn torsk. Dette til en verdi av over 90 millioner kroner. Med det er fjoråret passert både med tanke på kvantum rund vekt og verdi på fisken.