Nye lovendringer kan gi svekket beredskap i drosjenæringa:

Snart slutt på kjøreplikt

Endringer i Yrkestransportloven trer i kraft 1. Juli 2020 og innebærer et frislipp i drosjenæringen, der den såkalte kjøreplikten forsvinner. Det vil i praksis bety at drosjene ikke trenger å svare når telefonen ringer natterstid.

Endringene i Yrkestransportloven vil foreløpig ikke få konsekvenser for Hadsel Taxi. Fra venstre Anders Eilertsen, Børre Johansen, Magnus Sørensen, Asbjørn Olsen, Remi Lockert, Lene Olaisen og Jan Inge Nordheim.  Foto: Jane Willassen

Pluss

Det er delte meninger om konsekvensene av lovendringen. Hva det betyr for oss som skal ha drosje og hva det innebærer for næringen er uklart.