Politikerne i Øksnes ønsker nytt næringsområde velkommen

En konsekvensutredning fastslår en overvekt av negative elementer for å utvikle området Inner-Myrvågen på Myre til nytt industriområde. Politikerne ønsker likevel at området skal utredes for å kunne tas i bruk til framtidig industri.
Pluss

Det er næringsaktørene Vågen Eiendom AS ved Atle Hansen, Staven Grus AS og Havnegata 20 AS ved Per Strand Eiendom som har foreslått å avsette et areal for utvidelse av regulert industriområde i Inner-Myrvågen.