Vil hjelpe Bø skytterlag til å arrangere NNM i 2021

Bø skytterlag skal i 2021 arrangere NNM i skyting bane og felt. Da trenger de nye elektroniske skyteskiver. Rådmannen i Bø er positiv til å forskuttere tippemidler til foreningen og hjelper de da med planleggingen av mesterskapet.

Illustrasjonsbilde Bø Skytterlag. 

Pluss

Skytterlaget har søkt om tippemidler på kr. 199 000. Søknaden deres er godkjent, videresendt fylkeskommunen og ligger øverst på Bø kommunes prioriteringsliste.