Styret i Nordlandssykehuset refset egen direktør:

– Dette har blitt en krevende sak

Styret i Nordlandssykehuset, med styreleder Odd Roger Enoksen i spissen, vedtok kritikk mot egen direktør etter at renovering av høyblokk har blitt mye dyrere enn antatt.

Styreleder i Nordlandssykehuset, Odd Roger Enoksen. 

Pluss


Dette skriver Avisa Nordland (bak betalingsmur). Tidligere i måneden sprakk nyheten om at byggeprosjektet ved Nordlandssykehuset nok en gang blir dyrere enn antatt, der renoveringen av høyblokken har blitt atskillig dyrere enn antatt. Dette har blitt en krevende situasjon for sykehuset og direktør Paul Martin Strand. Opprinnelig var prislappen 980 millioner kroner, men den har steget til hele 1,6 milliarder kroner.

Ingeniører med byggkompetanse

Tirsdag ble saken ordinært behandlet i styret i Nordlandssykehuset, etter at den var igjennom ekstraordinær behandling tidlig i februar. I møtet fikk Strand kritikk for måten saken er håndtert på, særlig fordi renoveringskontrakten er delt opp i flere underentrepriser. Strand beklaget selv den vanskelige situasjonen som sykehuset har havnet i overfor styret.

På spørsmål om hvordan han selv mener byggeprosjektet burde vært løst for å fange opp ekstrakostnadene, svarte direktøren at han i retrospekt mener at organisasjonen burde vært styrket. Han gav blant annet uttrykk for, ifølge Avisa Nordland, at de burde involvert ingeniører med byggkompetanse.

Krevende sak

Styreleder for Nordlandsykehuset, Odd Roger Enoksen, sa blant følgende om saken under styremøtet:

– Dette har blitt en krevende sak, både fordi økt låneopptak vil gjøre driften enda mer presset og at vi må forskuttere så mye av framtidige investeringer. Det er mildt sagt lite ønskelig, sa han under møtet ifølge Avisa Nordland.

Strand foreslo, i innstillingen til styret, å be Helse Nord om økning i kostnadsrammene gjennom låneopptak og mellomfinansiering.

I innstillingen til styret foreslo direktøren å be Helse Nord om ytterligere økning i kostnadsrammen, ved låneopptak og mellomfinansiering. 120 av de 330 millionene ble foreslått dekket inn ved salg av enda flere sykehusboliger, kutt i planlagte utomhusarbeider og reduksjon i investeringer de kommende årene.4

Vurderte tomter i Vesterålen

Styremedlem Anne Berit Sund stilte spørsmål om sykehuset selv har sett på muligheter for å dekke inn manglene. Svaret fra Strand var at de hadde vurdert om det finnes tomter eller eiendommer i Lofoten og/ eller Vesterålen som kan selges, men svarte samtidig at det gjør det ikke.

– Vi sitter igjen med 80 boenheter som ikke er beboelig. Vi må i hvert fall gjøre 40 av disse ubeboelige beboelig. Dette må vi ha penger til, sa han, skriver Avisa Nordland.

Styret samtykket til direktørens plan for å bedre den økonomiske situasjonen, men de la også til et ekstra punkt der Strand ble refset for håndteringen av byggeprosjektet.