BUP Vesterålen bekymret over økningen i antall henvendelser. Peker på samfunnsutvikling og økt press blant unge på sosiale medier som noen av årsakene til veksten:

– Foreldrene må tørre å være foreldre

Utviklingen de siste ti år viser en økning i antall henvisninger til Bup Vesterålen. – Det er mer rus og mer komplekse saker. Samtidig må foreldre tørre å være foreldre, og ungdommen trenger hjelp til livsmestring, sier sjefpsykolog Elsa Risjord.

SoMe får (litt av) skylden: Enhetsleder Gøran Karoliussen, sjefpsykolog Elsa Risjord og psykologspesialist Hege Huse ved Bup Vesterålen sier det er flere og mer komplekse saker enn før de får på bordet, og tror det økte presset fra sosiale medier må ta noe av skylden. Foto: Per Eivind Knudsen 

Pluss

Antallet henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Vesterålen har økt, og ut fra det tjenesten ser nå vil det komme en enda større økning