Kritisk til å bryte byplanen for å bygge nytt boligområde

Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune er kritisk til at Sortland kommunes byplan skal brytes for å bygge 100 nye boliger nord for fergeleiet på Strand.

Det stiplede området er området som vil berøres av en eventuell utbygging av leiligheter ved Strand fergeleie.   Foto: Skjermdump fra planprogram

Pluss

– Foreslått arealbruk er i strid med overordnet plan, og Fylkesmannen mener det er uheldig å gjøre en så omfattende endring av arealbruk i strid med byplanen. Vi registrerer at formannskapet har sagt at det som en del av konsekvensutredning må inngå hvilken betydning endret bruk fra næring til bolig har å si for total tilgang til næringsareal innenfor byplanens område. Vi registrerer også at det fra administrasjonen er vist til at byplanen har en overdekning av arealer til boligområder, mens det er begrensede alternativer for næringsutvikling, skriver Fylkesmannen i Nordland i sin merknad.