Offentlige slipper straff, private må i fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven

Nordlandssykehuset har 40.000 AML-brudd for overtidsbruk, men blir ikke anmeldt av Arbeidstilsynet. Samtidig er den tidligere Veireno-sjefen dømt til 120 dagers fengsel i Høyesterett, for 1.085 brudd på arbeidsmiljøloven. Dommen gjaldt også ulovlig overtid.

Nordlandssykehuset hadde 40.000 brudd på Arbeidsmiljøloven over en periode på 20 måneder i 2018 og 2019. Likevel er det ikke gitt at straff er et hensiktsmessig eller nødvendig virkemiddel for å oppnå ønsket effekt på utfordringene. 

Pluss

I Vesterålen har det vært mye overtid i ambulansetjenesten. Nordlandssykehusets interne rapporter viser omfattende brudd på arbeidsmiljøloven knyttet til ulovlig overtid. Dette har så langt ikke fått noen konsekvenser for sykehuset.