Uventet "fisk" i garnet:

Fiskebåt dro i land granat

Fredag ettermiddag fikk Andenes Fiskemottak en annerledes leveranse enn vanlig, da en av brukets faste fiskebåter leverte garntorsk.

Ammunisjonsekspert i Forsvaret Terje Megård (til venstre) og Ingar Westjord hentet granaten på Andenes Fiskemottak for å undersøke den nærmere.   Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Pluss

Skipperen på en fiskebåt fra Andenes merket at garnet satt fast i noe, da han skulle dra opp torskefangsten fredag. Plutselig slapp det, og sammen med torsken kom det en udetonert granat.