Ønsker å sikre Øksnes kirke bedre

Kirkevergen i Øksnes sier det er eksterne midler å hente for å installere brannslokkeanlegg i kommunens gamle og ærverdige kirker på Øksnes og Langenes.

Øksnes kirke. 

Pluss

I brev til ordfører og administrasjonssjef i Øksnes, påpeker kirkeverge Tore Christiansen at Øksnes menighetsråd har anledning til å søke om tilskudd til istandsetting og brannsikring av Langenes og Øksnes kirker. Det er satt som vilkår 60 prosent statlig finansiering, begrenset oppad til kr 900.000 og, med noen unntak, ikke til prosjekter som utløser tilskuddsbeløp under 300.000 kroner.