Kraftig økning i Lofoten:

Flyreiser på stedet hvil i Vesterålen

De seneste fem årene har antall flyreisende i Vesterålen stått på stedet hvil, mens flyplassene i Lofoten har hatt stor vekst. Særlig Leknes har opplevd solid økning.

STABILT: Antall passasjerer fra flyplassene i Vesterålen har vært stabilt fra 2015 til 2019. I Lofoten har det vært en kraftig økning i antall reisende.  Foto: Jørn Aune

Pluss

I 2015 var det rundt 140.000 reisende til og fra Skagen og Andøya. Litt over to tredeler av de reisende var innom flyplassen på Skagen.