Sjeldent funn fra «vikingtid» ved Sortlandsundet

En hobby-arkeolog får tusen kroner i finnerlønn fra Riksantikvaren for et sjeldent funn som trolig stammer fra vikingtid. Funnet er gjort på et jorde på Kjerringnes ved Sortlandssundet.

Vektloddet i bly fra vikingtid, funnet ved Sortlandssundet, er et spesielt funn for Nord-Norge.  Foto: Norges arktiske universitetsmuseum

Blyloddet fra «vikingtid» er en sjeldent type funn i Nord-Norge

Norges arktiske universitet
Pluss

Samlingsforvalter for kulturhistoriske samlinger ved Norges arktiske universitet i Tromsø, Tanja Larssen, opplyser til Vol at funnet er fra «vikingtid» eller middelalder.