Hurtigruten må regne med å betale kommunal farvannsavgift

Andøy kommune kan ha krevd inn anløpsavgift ulovlig fra Hurtigruten. Men Hurtigruten må regne med å betale kommunal avgift i fremtiden. Det er konklusjonen til Kystverket.

MÅ BETALE: Hurtigruten AS bestrider kommunens rett til å kreve inn farvannsavgift, men Kystverket konkluderer med at Hurtigruten må regne med å betale avgift som et spleiselag for kommunale havnekostnader.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Pluss

Hurtigruten AS har i lang tid nektet å betale anløpsavgift til Andøy kommune og etter hvert Andøy Havn KF. Fra 1. januar 2020 har anløpsavgiften fått nytt navn og kalles nå farvannsavgift.