Negativ til flytting av molo ved Kjærlighetshaugen på Myre

Vågen Eiendom AS søker om dispensasjon for å flytte godkjent molo ved Kjærlighetshaugen på Myre. Dette er administrasjonssjefen i Øksnes negativ til.

Kjærlighetshaugen  Foto: Kystverket

Pluss

I desember i fjor søkte Vågen Eiendom AS ved Atle Hansen om dispensasjon fra reguleringsplan for Kjærlighetshaugen.