Øyfisk i Andøy:

Vil ikke vurdere oppdrettstillatelse på nytt

Fiskeridirektoratet ser ingen grunn til å behandle oppdrettstillatelsen til Øyfisk i Andøy på nytt. Det var Andøya Arctic Aloha på Åknes som hadde klaget på tillatelsen.

IKKE NY VURDERING: Fiskeridirektoratet ser ingen grunn ny behandling av oppdrettstillatelsen Øyfisk har fått i Andøy. Den røde prikken viser hvor anlegget er tenkt plassert. Kart: Statens kartverk 

Pluss

I januar fikk Øyfisk tillatelse fra fylkesrådet til å etablere et oppdrettsanlegg ved Svindalen sør på Andøya. Det skjedde til tross for at kommunestyret i Andøy anbefalte å avslå søknaden.