Fikk 312.000 kroner i døgnmulkt: Nå er kravene fra NVE oppfylt

Fra 1. desember har Sortland kommune hatt løpende døgnmulkt fra Norges vassdrags- og energidirektorat for manglende utbedring av demninga ved Storvatnet. Nå er NVEs to krav knyttet til mulkten oppfylt, og døgnmulkten stoppet.

Hvis alt går etter planen skal den nye demningen ved Storvatnet være klar neste år.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Det bekrefter Brynjulv Øverby, prosjektleder i Sortland kommune overfor VOL.