Frivillige verter inviterer inn for folkehelsa

Frivillige verter over hele Andøy inviterer nå til gjestebud for å få innspill og gode ideer for bedre folkehelse og forebyggende arbeid.

Gjestebud: Ni frivillige verter kommer i disse dager til å invitere til gjestebud for å få innspill på gode tiltak for bedre folkehelse. Tre av vertene; fra venstre Ivar Skogstad, Lisbeth Seppola og Elin Wiik gleder seg til å komme i gang. Skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen er spent på denne nye måten å få innspill på. foto: mette-helene berger amundsen 

Pluss

Skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen sier at Andøy kommune nå har startet arbeidet med en ny plan for folkehelse. Ni frivillige verter kommer til å invitere personer de kjenner hjem til seg for å prate om temaområder i planen.