Fylkesmannen mener kommunens vedtak om fortsatt drift i Brattåsen var korrekt

«Fylkesmannen stadfester Hadsel kommunes vedtak av detaljreguleringsplan for Brattåsen masseuttak med tilhørende bestemmelser. Vi finner ikke grunnlag for å sette til side det skjønn kommunestyret har utøvd i forbindelse med vedtaket.»

innstiller på videre drift: I sakspapirene innstiller administrasjonen på videre drift i Brattåsen masseuttak, noe som får mange til å reagere. Foto: Per E. Knudsen 

Pluss

Det kommer frem av et brev fra fylkesmannen i Nordland til Hadsel kommune.