Myre Fiskemottak AS brøt arbeidsmiljøloven. Fikk gebyr på 200.000 kroner

Arbeidstilsynet ilegger Myre Fiskemottak AS (MF) et overtredelsesgebyr på kr. 200 000 for brudd på arbeidsmiljøloven.

Daglig leder for Myre Fiskemottak, Ted Robin Endresen.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Arbeidstilsynet gjennomførte vinteren 2019 et tilsyn ved MFs anlegg på Gimsøy i Lofoten. Her ble det avdekt alvorlige og gjentatte overtredelser av viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven.