Planene for det nye skolekvartalet på Myre er noe nedskalert

Innholdsmessig er det likevel mye spennende som presenteres, ifølge skolesjefen. Til uka skal politikerne si sitt.

Oppdatert skissetegning for nytt skolekvartal på Myre.  Foto: Cowi AS.

Pluss