– Vil ha negative konsekvenser for folkehelsa

Både Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland, og Kjersti Løkse, folkehelsekoordinator i Sortland, er kritiske til SE-gruppens ønsker om reguleringsutvidelse i Vestmarka industriområde og planlagt industri.

Svart strek markerer tiltaksområdet. Ved grønn strek er det 50 meter fra området, og ved rød strek er det 100 meter tiltaksområdet. Rød strek går inn på campingplassens eiendom.  Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

– Det omsøkte området ligger i umiddelbar nærhet til et boligfelt. Dette kan ha store helsemessige konsekvenser og det vises til Lov om folkehelsearbeid §11, om helsekonsekvensutredning. Kommuneoverlegen vil anbefale at man ikke utvider Vestmarka næringsområde som beskrevet i planforslaget, skriver Røkenes i sitt høringssvar.