Engasjerer advokat for å få endret regulering

Grunneier Nikolai Bøe Olsen har engasjert advokat Hans Olav Hemnes for å få endret reguleringsplanen i Lyngen og Kjerkåsen boligfelt.

Nikolai Bøe Olsen bruker nå penger på advokat for å få gjennomslag for sitt syn på veistriden på Hadsel.  Foto: Jane Willassen

Pluss

Striden mellom kommunen og grunneieren går i korte trekk ut på at veien til det planlagte boligfeltet i Kjerkåsen går over Nikolai Bø Olsen sin eiendom.