Formannskapet i Sortland:

Lukket orientering om arbeidskonflikt

Formannskapet i Sortland besluttet torsdag å lukke orienteringen om arbeidskonflikten ved avdelingen for enslige, mindreårige asylsøkere i Sortland.

Ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) fremmet torsdag morgen et forslag om å lukke orienteringen om håndteringen av arbeidskonflikten ved avdelingen for mindreårige, enslige asylsøkere i Sortland.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

– Ut fra sakens karakter ønsker ordfører å fremme et forslag om at saken lukkes. Orienteringen vil omfatte opplysninger om en personalsak og det vil fremkomme opplysninger som er underlagt taushetsplikt, sa Karl-Erling Nordlund, ordfører i Sortland (Sp).