Varsler anker dommen:

Kommune frikjent for gjengjeldelse mot varsler

En kommune i Vesterålen er i Vesterålen tingrett frikjent for gjengjeldelse mot en ansatt. Saken har bakgrunn i varsling om kritikkverdige arbeidsforhold ved en helsearbeidsplass i kommunen. Det er allerede klart at dommen ankes.

FRIKJENT: Vesterålen tingrett har frikent en kommune i Vesterålen etter at en ansatt gikk til sak mot kommunen og mente at kommunen hadde hevnet seg på henne etter varsel om kritikkverdige arbeidsforhold. 

Pluss

Høsten 2016 ble den ansatte tillitsvalgt for de ansatte ved den kommunale arbeidsplassen. 8. august signerte fem ansatte ved arbeidsplassen et varsel om kritikkverdige forhold. Hovedtemaet var de ansatte ofte var alene på jobb, og at de ble utsatt for vold fra beboere ved arbeidsplassen.