– I den grad dette er en positiv nyhet, er den bare halvpositiv

Mandag ble det klart at regjeringen ønsker å beholde rettstedene til de norske domstolene, samtidig som de vil redusere kretsene. Selv om mange er positive til forslaget, er ikke alle like overbevist om alt vil bli fryd og gammen. Vol har snakket med et par advokater om deres syn på saken.

Advokat Oddmund Enoksen.  Foto: Arkivfoto

Pluss

– Det er umiddelbart positivt at man ønsker å opprettholde alle rettstedene, men jeg er skeptisk til at man skal slå sammen domstoler og opprettholde alle rettsstedene. Jeg tror det kan bli en mellomstasjon før man i neste omgang starter med å legge ned rettssteder, sier advokat Oddmund Enoksen.