Vol følger torskefisket

En noe slakkere torskeuke

I løpet av forrige uke ble det «kun» levert 1 674 tonn torsk i Vesterålen. Været får selvsagt skylden.
Pluss

Vol følger torskefisket i kommunene Andøy, Øksnes, Bø og Hadsel tett gjennom årets skreifiske. Fra uke til uke får vi oppdaterte tall fra Norges Råfisklag. Så langt i 2020 viser oversikten at det er tatt imot 14 478 tonn torsk mot 15 409 tonn til samme tid i fjor.