Fikk dispensasjon for flytting av molo ved Kjærlighetshaugen

Vågen Eiendom AS søkte om dispensasjon for å flytte godkjent molo ved Kjærlighetshaugen på Myre. Dette var administrasjonssjefen negativ til, mens teknisk hovedutvalg likevel innvilget dispensasjon.

Kjærlighetshaugen  Foto: Kystverket

Pluss

I desember i fjor søkte Vågen Eiendom AS ved Atle Hansen om dispensasjon fra reguleringsplan for Kjærlighetshaugen.