To av landets kirker med størst kulturhistorisk verdi er i Øksnes

Øksnes og Langenes kirker har særlig kulturhistorisk verdi. Kommunen ønsker nå å søke midler fra Riksantikvaren for istandsetting og brannsikring av kirkene.

Øksnes kirke. 

Pluss

Vol skrev nylig at kirkevergen i Øksnes sier det er eksterne midler å hente for å installere brannslokkeanlegg og sette i stand kommunens gamle og ærverdige kirker på Øksnes og Langenes.