Fiskeridirektorat mener Nordlaks har opptrådt grovt uaktsomt. Vurderer å gi overtredelsesgebyr

Fiskeridirektoratet vurderer å gi Nordlaks Oppdrett AS overtredelsesgebyr for at selskapet brukte nøter som var lengre enn dybden i sjøen på en lokalitet utenfor Hadseløya. Dette skal ha ført til slitasje som gjorde at 700 laks og 900 regnbueørreter rømte fra lokaliteten.

Hvis Nordlaks sine estimater for hvor mange fisk som ved to tilfeller rømte fra Bergvikodden, er kun 18 av 1.600 laks og regnbueørret tatt i gjenfangstgarn.   Foto: Arkivfoto

Pluss

– Etter vårt syn har Nordlaks opptrådt grovt uaktsomt ved at de satte ut for lange nøter i merd 3, 4, 5 og 6, til tross for at de på det tidspunktet hadde kjennskap til dybden i sjøen under anlegget. Utvist skyld i saken vurderes som skjerpende og taler for at overtredelsesgebyr bør ilegges, skriver Fiskeridirektoratet (FRN) i et brev til Nordlaks februar i år.