Trålerplikter til Bø på sakskartet

To rederier har i dag leveringsplikt fra trålere med torsketråltillatelse til Bø kommune, eller til anlegg i Bø. På 15 år er det ikke levert trålråstoff til anlegg i Bø. Det ønsker Bø kommune å gjøre noe med.

Ordfører Sture Pedersen i Bø kommune.  Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

Bø Kommune i samarbeid med Skjærvøy kommune sender inn krav til Nærings- og fiskeridepartementet (Nfd) om endringer i forskrift som regulerer tilbuds-/leveringsplikt for trålere. De ber også om et møte med fiskeriminister og relevante ansvarshavere og beslutningstakere. Dette vedrørende problemstillingen knyttet til råstofftilgang for kvitfisk til kommunene.