Her prioriteres det asfalt i Øksnes til sommeren

Det er avsatt kr 2 mill. til asfaltering av kommunale veier i Øksnes. I tillegg er det bevilget 1 mill. til asfaltering utenfor Myreheimen og helsesenteret. Her er prioriteringslisten over hvilke veier som blir tilgodesett med asfalt i sommer.

Illustrasjonsbilde asfaltering. 

Pluss

I investeringsbudsjettet for 2020 er det avsatt kr 2,0 mil. Inkl. mva. til asfaltering av kommunale veier. Pengene kan ikke benyttes til vedlikehold av kommunale veier.