Vil selge fergekai for 1 (en) krone

Hadsel kommune ønsker å selge Brottøy fergekai til Nordland fylkeskommune for den nette sum av èn krone. Det sikrer bedre vedlikehold, tror administrasjonen. Saken skal opp i teknisk utvalg tirsdag.

vil avhende: Brottøy fergekai ønskes solgt, eller at det innføres avgift for bruk. 

Pluss

Brottøy fergekai er tilrettelagt for fylkeskommunens fartøy som anløper. Dette gjør at de som bor på Brottøy har transportmiddel. Men til forskjell fra de andre anløpene, mangler Brottøy forbindelse med fylkesvei, som gjør at serviceavtalen Statens vegvesen har med de andre kaiene ikke gjelder Brottøy.