Fem år etter oppstart - nærmere for Staven industriområde

I 2015 startet Staven Grus AS et arbeid med tanke på å utvikle et nytt industriområde ved Staven på Myre. Fem år senere kan det endelig se ut som at en løsning nærmer seg.

Viktor, Glenn, Mikal og Trond Stavøy i Staven Grus (arkivbilde).  Foto: Silje Helene Nilsen

Pluss

I april 2015 ble det vedtatt oppstart av områdereguleringsplan og høring av planprogram for Staven industriområde. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av plasskrevende industri. Ved varsel om oppstart kom det inn flere merknader.