Vesterålen tingrett:

Frifunnet for trusler med skytevåpen, dømt for andre trusler

En kvinne fra Narvik er i Vesterålen tingrett frifunnet for trusler med skytevåpen, men er dømt for andre typer trusler. Hun må betale en bot på 10.000 kroner til staten for oppbevaring av våpen uten tillatelse.

  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Kvinnen har fått en betinget fengselsstraff på 26 dager, som betyr at hun slipper å gå i fengsel. Det er under forutsetning av at hun ikke igjen blir straffet for andre forhold i en toårsperiode framover.

Kvinnen var tiltalt for å ha pekt med et skytevåpen mot en mann på Sortland i mai i fjor. Dette punktet ble kvinnen frifunnet for, etter aktors påstand i retten.

Hun ble imidlertid dømt for brudd på straffeloven og våpenloven. En pistol Jennings 22. kaliber og en Columbia foldekniv inndras til fordel for staten.


– Det jeg gjorde var veldig dumt. De ble nok veldig skremt. Men jeg var desperat etter rus

Kniver, dop og en pistol i en skittentøykurv stod sentralt under tirsdagens rettsak i Vesterålen tingrett.


Den nå dømte kvinnen innrømmet i retten at hun hadde et skytevåpen ulovlig. En kniv som var en del av saken, mente retten at hun ikke skulle dømmes for. En annen kniv hadde kvinnen imidlertid ingen aktverdig grunn til å bære, og på dette punktet mente retten at kvinnen hadde vist grov uaktsomhet.

I et annet tilfelle hadde kvinnen forsøkt å tvinge til seg blant annet metadon fra apotek, og hadde også lyktes med det.

– Truslene er også sakens mest alvorlige forhold. Tiltalte ga inntrykk av at hun hadde med seg en kniv som hun sa hun ikke var redd for å bruke hvis hun ikke fikk metadon og oxycontin. Dette gjorde hun ved tre forskjellige anledninger mot tre forskjellige apotekansatte. At hun var ruset på tidspunktet for handlingene, spiller ingen rolle, sier retten i dommen.

I formildende retning la retten vekt på at tiltalte erkjente de faktiske forhold. Videre legger retten vekt på tiltaltes egne forhold. Hun er avhengig av narkotika. I dag er avhengigheten under kontroll, selv om hun får metadon. Hun jobber med å blir rusfri. En behandler opplyste til retten at den nå dømte kvinnen har hatt en lovende utvikling med tanke på å bli rusfri.

– Retten mener at det nettopp er gode utsikter, og at det bør være godt håp om at den positive utviklingen fortsetter for tiltaltes del. Tiltaltes egne forhold og rehabilitering taler dermed for en betinget straff i denne saken.

Lang saksbehandlingstid og nær foreldelse for forholdene, talte også for en betinget straff, ifølge retten.