Sortland kommune avviser Calanus´ krav om prisavslag på 583.000 kroner

Sortland kommune mener at det ikke foreligger noen mangler på fabrikktomten på Holmen som Calanus Eiendom kjøpte av kommunen i fjor. Kommunen avviser derfor krav om prisavslag på til sammen 583.310 kroner.

Sortland kommune har avvist Calanus Eiendom AS sitt krav om prisavslag.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

– Kommunen har vurdert det fremsatte kravet, men kan ikke se at det er grunnlag for prisavslag idet de anførte forhold ikke medfører at det foreligger mangel ved opparbeidelsen av tomten. Det bes derfor om at Calanus innen 5. mars 2020 samtykker til at det tilbakeholdt beløpet på 100.000 kroner utbetales til kommunen fra meglers klientkonto, skriver Sortland kommune i et brev til Calanus Eiendom AS.