I en prekær økonomisk situasjon

Primex Norway med forfalt gjeld ved årsskiftet på over 350 millioner

På tampen av fjoråret gikk det ut brev til alle kreditorene i Primex Norway på Myre med oppfordring om betalingsutsettelser. Forfalt gjeld var per 1. januar i år på godt over 350 millioner kroner og egenkapitalen var tapt. – Den finansielle situasjonen er svært kritisk, ble det påpekt overfor kreditorene.

Primex Norway AS på Myre. 

Pluss

Vol har fått tilgang til brevet som har tittel «informasjon om den økonomiske situasjonen i Primex Norway AS – forslag om utsatt betaling/moratorium». Brevet gikk ut til alle usikrede kreditorer til selskapet.